مقدمه

دوست دارم فریاد بزنمممم!!!! بی پروا فریاد بزنم , سکوت هق هق بار! چندساله ام را ......                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             درود!!لبخندخیلی خوشحالم که بالاخره دل به دریا زدم و شروع به نوشتن در فضای مجازی کردم.  میل به نوشتن همیشه با من بوده.توی خونمه انگار.یادمه همیشه دفتری برای دلنوشته هام داشتم که مخاطب بیشترشون هم خود دفترم بود....خیلی با هم صمیمی بودیم تا اینکه پس از وارد شدن به دوره ی دیگری از زندگیم (ازدواج) کم کم از هم دور شدیم.دیگه به جای نوشتن توی دفتر توی ذهنم مینوشتم. تا اینکه تصمیم گرفتم به جای اینکه توی ذهنم بنویسم بی پروا بشم و توی یک فضای مجازی بنویسم آنچه که از دل و قلمم بر می آد...لبخند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید